các tiểu không tự chủ đó là một vấn đề có thể được ngăn chặn hoặc ít nhất là trì hoãn sự xuất hiện của nó, áp dụng một loạt các biện pháp:Thực hành các bài tập Kegel.Giảm tiêu thụ các chất kích thích...
ĐọC Thêm