Ghen tuông, bất ổn về cảm xúc, sợ hãi, kêu gọi sự chú ý ..., lúc đầu có thể là bình thường trước khi anh trai mới của bạn đến, có thể trở thành bệnh hoạn nếu họ kiên trì, dẫn đến cảm xúc mãnh liệt...
ĐọC Thêm